Theo thông tư mới từ ngày 01/10/2021, chu kỳ kiểm định lần đầu của xe dưới 09 chỗ kinh doanh vận tải được mở rộng tới 24 tháng.

đi đăng kiểm xe

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành thông tư số 16/2021/TT-BGTVT, thay thế cho thông tư 70 (thông tư số 70/2015/TT-BGTVT) đã được áp dụng trong các năm qua. Đáng chú ý nhất trong thông tư mới là thay đổi về thời gian đăng kiểm đối với xe dưới 09 chỗ có kinh doanh vận tải.

Cụ thể thay vì trước đây, chu kỳ đầu tiên của xe kinh doanh vận tải hành khách chỉ có thời gian 18 tháng, ở chu kỳ sau các lái xe sẽ phải đăng kiểm lại mỗi 06 tháng thì nay chu kỳ đầu đã mở rộng lên 24 tháng và chu kỳ sau là 12 tháng.

>>> Đọc thêm: Quá hạn đăng kiểm sẽ bị phạt bao nhiêu?

mitsuibsihi-hải-dương                                                                   Thời hạn đăng kiểm mới của xe dưới 9 chỗ có kinh doanh vận tải

Đối với những xe kinh doanh dịch vụ dưới 09 chỗ có cải tạo, thời gian đăng kiểm vẫn được giữ nguyên là 12 và 06 tháng.

Chu kỳ đăng kiểm xe Hình ảnh mẫu tem đăng kiểm mới

Bên cạnh đó, theo thông tư mới này còn công bố mẫu tem đăng kiểm mới để phân biệt giữa xe ô tô có kinh doanh vận tải và không kinh doanh vận tải.

Đối với việc điều chỉnh thời gian của chu kỳ đăng kiểm mới, đối tượng được hưởng lợi nhất sẽ là những người đang kinh doanh dịch vụ taxi, hoặc các lái xe công nghệ. Với nhóm người dùng này, tăng chu kỳ lên 12 tháng với xe đã ở những chu kỳ sau giúp họ tiết kiệm được nửa chi phí so với trước đây.

So sánh với quy định ở nhiều nước, thời gian đăng kiểm 24 tháng và 12 tháng đang là tương đương.

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT sẽ có hiệu lực từ ngày 01/10/2021.

>>> Tham khảo thêm: Bảng giá xe mới nhất tại Mitsubishi Hải Dương